TỔNG ĐÀI VNPT

Đăng Ký Lắp Mạng VNPT HCM Tháng Siêu Ưu Đãi Không Thể Bỏ Lỡ

Đăng Ký Lắp Mạng Cáp Quang VNPT Cho Cá Nhân, Hộ Gia Đình, Sinh Viên, Các Gói Chuyên Dụng Cho Doanh Nghiệp, Kinh Doanh Quán Cafe, Nhà Hàng, Khách Sạn, Biệt Thự, Khu Nghĩ Dưỡng

Chương Trình Khuyến Mãi Lớn Nhất Trong Năm Không Thể Bỏ Lỡ !!!

 • Tặng 04 Tháng Cước Sử Dụng
 • Miễn Phí Modem 2 Băng Tầng
 • Miễn Phí Thiết Bị Draytek Các Gói Doanh Nghiệp
 • Truyền Hình MyTV Hơn 160 Kênh
 • Miễn Phí IP Tĩnh
 • Băng Thông Quốc Tế Cao

Để Lại Thông Tin Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Bên Dưới

Dang Ky Ngay

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ INTERNET VNPT CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH

( Giá Bên Dưới Đã Bao Gồm Thuế VAT 10% )

Dang Ky Ngay

HOME 1

Tốc Độ 80Mpbs

165.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME 2

Tốc Độ 120Mpbs

180.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME 3

Tốc Độ 150Mpbs

210.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME 4

Tốc Độ 250Mpbs

230.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME 5

Tốc Độ 300Mpbs

260.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME 3 SUPER

Tốc Độ 150Mpbs

220.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • 01 Thiết Bị Wifi Mesh
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME 4 SUPER

Tốc Độ 250Mpbs

240.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • 01 Thiết Bị Wifi Mesh
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME 5 SUPER

Tốc Độ 300Mpbs

260.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • 01 Thiết Bị Wifi Mesh
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

BẢNG GIÁ GÓI INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH MYTV

( Giá Bên Dưới Đã Bao Gồm Thuế VAT 10% )

Dang Ky Ngay

HOME TV1

Tốc Độ 80Mpbs

175.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME TV2

Tốc Độ 120Mpbs

195.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME TV3

Tốc Độ 150Mpbs

220.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME TV4

Tốc Độ 250Mpbs

250.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME TV5

Tốc Độ 300Mpbs

265.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME TV3 SUPER

Tốc Độ 150Mpbs

220.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • 01 Thiết Bị Wifi Mesh
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME TV4 SUPER

Tốc Độ 250Mpbs

255.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • 01 Thiết Bị Wifi Mesh
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

HOME TV5 SUPER

Tốc Độ 300Mpbs

305.000 VNĐ

 • Modem 2 Băng Tầng
 • Hơn 160 Kênh Truyền Hình
 • 01 Thiết Bị Wifi Mesh
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 04 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

BẢNG GIÁ CÁP QUANG VNPT DOANH NGHIỆP – KHÔNG CAM KẾT BĂNG THÔNG QUỐC TẾ

( Giá Bên Dưới Đã Bao Gồm Thuế VAT 10% )

Dang Ky Ngay

FiberExtra 150+ 

Tốc Độ 150Mpbs

352.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 12Mpbs
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

FiberExtra 200+ 

Tốc Độ 200Mpbs

462.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 15Mpbs
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

FiberExtra 240+ 

Tốc Độ 200Mpbs

550.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 16Mpbs
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

FiberExtra 300+ 

Tốc Độ 300Mpbs

990.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 20Mpbs
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

FiberExtra 400+ 

Tốc Độ 400Mpbs

1.760.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 24Mpbs
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

FiberExtra 600+ 

Tốc Độ 600Mpbs

5.500.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 30Mpbs
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

FiberExtra 1000+ 

Tốc Độ 1000Mpbs

16.500.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 35Mpbs
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

BẢNG GIÁ CÁP QUANG VNPT DOANH NGHIỆP – CAM KẾT BĂNG THÔNG QUỐC TẾ

( Giá Bên Dưới Đã Bao Gồm Thuế VAT 10% )

Dang Ky Ngay

Fiber 60

Tốc Độ 100Mpbs

317.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế      1Mpbs
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 60+ 

Tốc Độ 100Mpbs

528.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 1,5Mpbs
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 80

Tốc Độ 200Mpbs

515.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 1,5Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 80+

Tốc Độ 120Mpbs

1.073.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế      3Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 100 

Tốc Độ 150Mpbs

858.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế  2Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Modem 2 Băng Tầng
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 100+

Tốc Độ 150Mpbs

1.788.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế  4Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 100VIP

Tốc Độ 200Mpbs

2.860.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế      6Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 150 

Tốc Độ 200Mpbs

2.145.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế  4Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 150+

Tốc Độ 200Mpbs

5.720.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế  6Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 150VIP

Tốc Độ 200Mpbs

7.150.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế      9Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 200

Tốc Độ 300Mpbs

4.290.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế  5Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 200+

Tốc Độ 300Mpbs

7.865.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế  8Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 200VIP

Tốc Độ 300Mpbs

10.725.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 10Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 300

Tốc Độ 400Mpbs

8.580.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế  8Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 300+

Tốc Độ 400Mpbs

10.725.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 12Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 300VIP

Tốc Độ 400Mpbs

14.300.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 15Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 500

Tốc Độ 600Mpbs

12.870.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 10Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 500+

Tốc Độ 600Mpbs

17.875.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 18Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber 500VIP

Tốc Độ 600Mpbs

21.450.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 25Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn

Fiber1000VIP

Tốc Độ 1000Mpbs

39.325.000 VNĐ

 • Băng Thông Quốc Tế 35Mpbs
 • 01 IP Tĩnh
 • Thiết Bị Draytek
 • Trả Trước 6 Tháng Tặng 01 Tháng
 • Trả Trước 12 Tháng Tặng 03 Tháng
0944 0123 66 Đăng Ký Tư Vấn