Vnpt Tang Bang Thong Gia Khong Doi 2022
Goi Home Care Bao Hiem Gia Dinh Vnpt
Gói Home Tivi Vip
Chuyển đổi Số Quốc Gia Vnpt
Gói Di động Vinaphone
Vinaphone 5g Bung Chay Cung Wordcup
Vnpt Tang Bang Thong Gia Khong Doi 2022 Mobile
Bung Chay Cung Wordcup Vnpt
Kv Choi Game Cung Dmg Tong Hop
Khuyến Mãi CĐs 620x805
Home Care Vnpt Bao Hiem Gia Dinh

KHUYẾN MÃI LẮP WIFI VNPT THÁNG 03/2023

Bảng Giá Lắp Wifi VNPT Cho Cá Nhân

HOME 5 SUPER

300 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + 03 Wifi Mesh

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

290.000 VND/ Tháng

HOME 4 SUPER

250 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + 02 Wifi Mesh

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

240.000 VND/ Tháng

HOME 3 SUPER

150 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + 01 Wifi Mesh

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

220.000 VND/ Tháng

HOME 5

300 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

260.000 VND/ Tháng

HOME 4

250 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

210.000 VND/ Tháng

HOME 3

150 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

195.000 VND/ Tháng

HOME 2

120 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

180.000 VND/ Tháng

HOME 1

80Mpbs

Modem 2 Băng Tầng

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

165.000 VND/ Tháng

Bảng Giá Lắp Wifi + Truyền Hình MyTV

HOME TV5 SUPER

300 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV + 03 Wifi Mesh

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

305.000 VND/ Tháng

HOME TV4 SUPER

250 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV + 02 Wifi Mesh

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

255.000 VND/ Tháng

HOME TV3 SUPER

150 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV + 01 Wifi Mesh

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

220.000 VND/ Tháng

HOME TV5

300 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

265.000 VNĐ VND/ Tháng

HOME TV4

250 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

230.000 VND/ Tháng

HOME TV3

150 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

220.000 VND/ Tháng

HOME TV2

120 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

190.000 VND/ Tháng

HOME TV1

80 Mpbs

Modem 2 Băng Tầng + Box MyTV

Tặng tới 04 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

175.000 VNĐ VND/ Tháng

Bảng Giá Lắp Wifi VNPT Cho Doanh Nghiệp

Gói Băng Thông Quốc Tế

FiberExtra 1000+

1000 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 35 Mpbs

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

15.000.000 VND/ Tháng

FiberExtra 600+

600 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 30 Mpbs

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

5.000.000 VND/ Tháng

FiberExtra 400+

400 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 24 Mpbs

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

1.600.000 VND/ Tháng

FiberExtra 300+

300 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 20 Mpbs

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

900.000 VND/ Tháng

FiberExtra 240+

200 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 16 Mpbs

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

500.000 VND/ Tháng

FiberExtra 200+

200 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 15 Mpbs

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

420.000 VND/ Tháng

FiberExtra 150+

150 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 12 Mpbs

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

320.000 VND/ Tháng

Gói Có IP Tĩnh

Fiber500VIP

600 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 25 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

19.500.000 VND/ Tháng

Fiber500+

600 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 18 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

16.250.000 VND/ Tháng

Fiber500

600 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 10 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

11.700.000 VND/ Tháng

Fiber300VIP

400 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 15 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

13.000.000 VND/ Tháng

Fiber300+

400 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 12 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

9.750.000 VND/ Tháng

Fiber300

400 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 8 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

7.800.000 VND/ Tháng

Fiber200VIP

300 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 10 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

9.750.000 VND/ Tháng

Fiber200+

300 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 8 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

7.150.000 VND/ Tháng

Fiber200

300 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 5 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

3.900.000 VND/ Tháng

Fiber150VIP

200 Mpbs

Băng Thông Quốc Tế 9 Mpbs + 1 IP Tĩnh

Tặng tới 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 12h

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

6.500.000 VND/ Tháng

SẢN PHẨM DỊCH VỤ VNPT CUNG CẤP

wifi vnpt, lắp wifi vnpt

 

Internet VNPT

Gói Home Siêu Tốc 80Mpbs 185K/Tháng Đường Truyền Cáp Quang

 

Tìm Hiểu Thêm
Truyền Hình Mytv

 

Truyền Hình MyTV

Hơn 180 Kênh Truyền Hình Trong Và Ngoài Nước

 

Tìm Hiểu Thêm
Vinaphone 5g Di động

 

Gói Di Động VinaPhone

Hàng Trăm Gói Cước 4G + Nghe Gọi Thỏa Sức Lựa Chọn

 

Tìm Hiểu Thêm